Vi på Brandvakter.se jobbar med helt kundanpassande lösningar och är inte beroende av standardiserade lösningar. Vi anpassar vår leverans av tjänster helt efter er behovsbild.

Hur jobbar vi?

Behovsbild – Hur ser ert behov ut?
Flexibilitet – Vi förstår att ena dagen inte är den andra lik. Därför har ni som kund möjlighet att ändra beställningen utefter vad som passar er från dag till dag.
Engagerad personal – Vi är noga med att personalen som vi levererar ska hålla en hög representativ nivå både arbetsmässigt och social kompetens.

hyra brandvakter Stockholm
Svetsare - utbildad Brandvakt att hyra

När behövs brandvakter?

Säkerhetsregel 2 handlar om brandvakter:
Brandvakter behöver utses och närvarande på arbetsplatsen, detta är en huvudregel.

Brandvakter ska finnas på plats under arbetsraster, under tiden som Heta Arbetena Utförs samt under efterbevakningstid som vara i minst en timme, eller om inte tillståndsansvarige har angett en annan tid i tillståndet.

Brandvakten får inte lämna sin arbetsplats förrän faran för brand har upphört.

Brandvakter behövs dock inte om tillståndsansvarige bedömer att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt.

Varför hyra in personal?

Genom att hyra in rena brandvakter effektiviseras ert arbete istället för att slösa den egna personalstyrkans kompetens.

Vi erbjuder färdigutbildade brandvakter med den bästa kompetensen till det bästa priset ute på marknaden. För oss är det viktigt att kundens behov uppfylls med en högklassig service.

Boka brandvakt nu!

Kontakta oss om du har några frågor. Vi erbjuder brandvakter i hela Sverige.

Vart finns vi?

Hos oss har ni möjligheten att få brandvakter utskickade runt om i Sverige. Brandvakter.se satsar mycket på flexibilitet, vilket gör det möjligt att få tillgång till våra tjänster, oavsett vart i Sverige du befinner dig.

Vad krävs för att bli brandvakt?

För att kunna arbeta som brandvakt krävs det att man är minst 18 år. Det krävs att man genomför en utbildning som heter Heta Arbeten, man får då ett giltigt certifikat för Heta Arbeten®.

Vad för utrustning ska man använda sig av?

Det finns egentligen två olika krav i säkerhetsregel 8.

Vanliga Heta Arbeten®:
– Lägsta kravet är att det finns slang med vattentryck. Slangen ska vara minst 19mm och trycket på vid munstycket.
– Om inte slang finns att tillgå ska det finnas minst 2×6 kg pulversläckare med lägsta effektivitetsklass 34A 233BC.

Heta Arbeten® tak/tätskikt/balkonger:
– Lägsta kravet är att det finns slang minst 19mm med vattentryck och 2×6 kg pulversläckare med lägsta effektivitetsklass 34A 233BC.
– Om inte slang med vatten finns att tillgå ska det finnas minst 3×6 kg pulversläckare med lägsta effektivitetsklass 34A 233BC.

Boka brandvakt nu!

Kontakta oss om du har några frågor. Vi erbjuder brandvakter i hela Sverige.